MENÜ
The world starts being covered by the clouds,                                                  of the dark times. 

A Sithek

 

A Sithek olyan Erő-érzékeny személyek voltak, akik a sötét oldalnak szentelték életüket. Bár a Sithek valódi hatalmát Darth Bane és az őt megelőző Sötét jedik alapozták meg, a kultusz a Galaxis hajnálaig nyúlik vissza. Jóval a Köztársaság virágzása előtt élt egy faj a félreeső Korriban bolygón. Ezek a primitív lények voltak a sithek, akiket bár átjárt ez Erő, csak saját mágikus rituáléik során használták azt. Évezredekkel később a megalapított Jedi Rend már az első évszázadaiban kettészakadt. Azok a Jedik, akik vallották, hogy az Erő igazi hatalma a sötét oldalban, a szenvedélyben, a félelemben és a gyűlöletben lakozik, fellázadtak a világos oldalt használó testvéreik ellen. Szörnyű háború után ezeket a sötét Jediket száműzték a Köztársaságból. A Galaxis eldugott szegleteiben a kitaszítottak ráleltek a Korribanra és a sith fajra. Az idő elteltével a száműzött sötét Jedik keveredtek a sith faj képviselőivel, végül a Sithek már nemcsak egy ismeretlen faj egyedei voltak, hanem az ősi Sith filozófia követői.


 

 

 

 

„Korriban mindig lesz, ahogy mindig is volt.

Temető a legsötétebb Sith Lordoknak.

 

 

 

 

 

 

 


Regió

Külső perem, Homályos Caldera

Szektor

Estran szektor

Rendszer

Horuset rendszer

Napok száma

1: Horuset

Pozíció

2

Holdak száma

7

Sziderikus periódus

28 standard óra

Forgási periódus

780 helyi nap

Fizikai adatok
Osztály

Szárazföldi

Átmérő

16890 km

Légkör

Lélegezhető

Éghajlat

Hűvös és száraz

Gravitáció

Nagy (1,4 standard)

A Végtelen Birodalom

A Sith Birodalmat körülbelül YE 6900-ban száműzött Jedik alapították a corbosi csatából menekülve, mely véget vetett a százéves sötétségnek. A bukott jedik a Korribanon landoltak.

Az Erőben való jártasságuk lenyűgözte a sitheket és isteni státuszba emelték őket, uralkodva a sithek fölött. Ahogy az évek múltak, a sith név és a bukott jedi összemosódott és csupán "Sith"-ként emlegették őket galaxis szerte, miközben valójában bukott jedi mesterek voltak. Naga Sadow felemelkedéséig a Sith Birodalom ismeretlen volt a Galaktikus Köztársaság számára.

A Sith mágia leple alatt ez az elhagyatott világ még pokolibbá, még veszélyesebbé vált. A sith nagyurak hatalmas palotákat és sírokat emeltek, tisztelegve az elesett sith nagyurak előtt. YE 5000 körül a bolygó az újjá szervezett Daragon Trail hipersáv végpontja lett, mikor azt Gav és Jori Daragon felfedezte. Ez az esemény váltotta ki a nagy hipertér háborút. A Sith Birodalom bukása után a bolygó fontossága nagyon sokat csökkent a galaxisban, még a galaktikus csillagtérképekről is lekerült. Annak ellenére, hogy azt hitték a sith faj a háborút követően kihalt, a kissaik és a massassik izolált csoportjai fennmaradtak a bolygón, több mint egy évezreddel a birodalmuk bukását követően.

Régi Sith Háborúk

A Koribbant YE 3993 előtt népesítették be a Nagy Sith Háború sötét jedi túlélői, és az új település, Dreshdae illetve egy sith akadémia otthona lett. YE 3993-ban a Nagy Vadászat részeként Duron Qel-Droma és Shaela Nuur a bolygón halt meg kudarcot vallva annak megtisztításában, a terentatekek által. A bolygó lett a szektor Czerka Vállalat központja. Darth Revan és Darth Malak a bolygóra érkezett, miközben a Csillagkohót keresték. Miután elveszítette az emlékezetét, Revan újra a bolygóra látogatott YE 3956-ban, amikor újra fel akarta fedezni a Csillagkohót, ezúttal a Köztársaság számára. A Csillagtérképet keresve Naga Sadow kriptájában átment a teszteken, majd összetűzött Utharral. Uthar Wynn mester, az akadémia igazgatójának, illetve Darth Malaknak a halálával YE 3956-ban, a Sith Rend összeomlott egy polgárháború keretében (ami YE 3956 és YE 3950 között zajlott), ami megtizedelte a Sith Rendet.

Évekbe telt a Köztérsaség számára, hogy felfedező csapatot küldjön a Korribanra (YE 3954 körül), hogy végezzenek bármilyen lehetséges sithtel, aki a sötét nagyúr címet fel akarja venni. A bolygót majdnem teljesen kifosztva és élettelenül találták az általuk nem tudott polgárháború eredményeként. A köztársasági csapat parancsnokai azt gondolták, hogy a sithek maradékai egymás ellen fordultak a megmaradt kis hatalomért küzdve. Azt is rebesgették, hogy Revan mindig is vissza akart térni a Korribanra egy nap, hogy leszámoljon minden lehetséges sith felkelővel, de ezután eltűnt. Ugyanakkor a Köztársaság bizonyítékot talált arról, hogy több sith nagyúrnak sikerült elmenekülnie a bolygóméretű zűrzavarból a galaxis távoli sarkaiba menekülve.

Darth Malak halálát követően a Sötét Nagyurak Völgyének ősi kriptáit elárasztották a sírrablók. Minden egyes kriptában az ősi Sith Birodalom története és öröksége rejtőzött, hatalmas rejtélyeket és az Erő erőteljes relikviáit tartalmazva. Sok törött, elszenesedett holtest feküdt Korriban síkságain ekkor, valószínűleg a megmaradt sithek maradványai, akik valaha a bolygót lakták. Ugyanakkor a rosszakaratú szellemeik továbbra is itt kísértettel, készen arra, hogy szembeszálljanak azokkal, akik a nyugalmukat megbolygatják az őrző-háziállataik, a hssissek mellett.

A jedi polgárháború zűrzavarát követően, amely majdnem elpusztította a Jedi Rendet, Lonna Vash jedi mester a Korribant használta búvóhelynek. Később Darth Sion sith nagyúr tőrbe csalta, és megölte őt az akadémia romjai között, majd ezt csalétekként használta, hogy a Jedi Száműzöttet Sion markába csalja. Miután megmenekült, a Száműzött megtalálta Ludo Kressh régen elveszettnek hitt sírhelyét.

Sith-ekkel szövetséges bolygók.

 

 

Asztali nézet